OQAM är ett kapitalförvaltningsföretag som huvudsakligen utvecklar och implementerar investeringsstrategier för professionella investerare och andra finansiella företag. Mänsklig erfarenhet och insikt kombineras med ett högt teknikutnyttjande. Våra kunder och samarbetspartners får därigenom tillgång till vår plattform samt en ständigt växande portfölj av högkvalitativa investeringsstrategier och analysverktyg.

Bolaget ägs av ledningen samt åtta Family Offices/Investmentbolag. Ledningen samt styrelsen har lång erfarenhet från att framgångsrikt förvalta stora “cross-asset” investeringsmandat, leverera avkastning i många olika typer av marknader, utveckla trading- och riskhanteringssystem för kapitalförvaltningsindustrin, samt driva oberoende kapitalförvaltningsbolag.

Det höga teknikutnyttjandet är kritiskt för att nå framgång inom samtliga delar av värdekedjan som OQAM levererar. Det inkluderar allt från utveckling och implementering av såväl fundamentala som kvantitativa investeringsstrategier, till tillhandahållande av investeringsrådgivning genom insiktsfulla analysverktyg, till drivande av en effektiv verksamhet vilket ger oss möjlighet att lägga mer fokus på våra kunder och samarbetspartners.

– Erfarenhet

Ett team med lång erfarenhet och djup kompetens

Vi använder vår långa erfarenhet och våra kunskaper för att hjälpa dig investera framgångrikt.

LÄS MER OM VÅRT TEAM