OQAM – Hjälper dig investera framgångsrikt

– OM OSS

OQAM startades för att hjälpa våra kunder att investera framgångsrikt. Vi gör detta genom innovation i gränslandet mellan finans och teknik. Vi är ett värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Vårt namn är en ”lek” med problemlösningsprincipen Occam’s razor. I huvudsak säger denna att enklare lösningar är mer benägna att vara korrekta än komplexa lösningar. När man har konkurrerande hypoteser till lösningen av ett problem bör man därför välja den med minst antaganden.

Även om vi är verksamma inom ett område, kvantitativ kapitalförvaltning (Quantitative Asset Management), som ofta använder komplexa datormodeller eller algoritmer för att ta investeringsbeslut så försöker vi alltid applicera Occam’s Razor. Det gäller både för våra investeringsstrategier såväl som för vår verksamhet generellt. Om vi ska lyckas med vår målsättning att göra det enkelt för våra kunder att investera framgångsrikt, tror vi att det är avgörande att undvika komplexitet till fördel för enkelhet och praktiska lösningar.

– fonder

ia

Vår första produkt ia är en fond vars investeringar syftar till att leverera positiv avkastning i många olika typer av marknader – dvs. oavsett om de finansiella marknaderna går upp eller ner – vilket gör den lämplig för de allra flesta investerare.

 

 

 

ia A april
0.89 %
ia A senaste 12 månaderna
-6.30 %

– Erfarenhet

Ett team med lång erfarenhet och djup kompetens

Vi använder vår långa erfarenhet och våra kunskaper för att hjälpa dig investera framgångrikt.

LÄS MER OM VÅRT TEAM