ia

Vår första produkt ia är en fond vars investeringar syftar till att leverera positiv avkastning i många olika typer av marknader – dvs.oavsett om de finansiella marknaderna går upp eller ner – vilket gör den lämplig för de allra flesta investerare.