ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/10/07

 

Månadsrapport för september 2019

Avkastningen var svagt negativ under september. Ökad optimism kring en eventuell lösning på det pågående handelskriget mellan USA och Kina medförde högre aktiekurser globalt. Samtidigt reverserade räntor kraftigt från låga nivåer. Detta trots nya räntesänkningar från centralbankerna i Europa och USA. Amerikanska långräntor ökade nästan 0,5 procentenheter från dess lägsta punkt under månaden. Valuta- och aktierelaterade strategier bidrog positivt medan de ränterelaterade strategierna bidrog negativt till avkastningen….

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/09/06

 

Månadsrapport för augusti 2019

Avkastningen var positiv under augusti. En eskalering av handelskriget mellan Kina och USA, i kombination med ökad risk för en annalkande global recession, medförde generellt vikande aktiekurser och lägre globala räntor. Fondens ränterelaterade strategier hade en särskilt gynnsam utveckling under månaden. Det gäller inte minst de som handlar amerikanska statspapper i och med att deras status som tillflyktsort under kristider manifesterades. Även handeln med italienska statspapper var i stor utsträckning bidragande till det positiva resultatet…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/08/05

 

Månadsrapport för juli 2019

Avkastningen var positiv under juli. De underliggande räntestrategierna som aktivt handlar europeiska statspapper samt tillgångsallokeringsstrategin som var investerad i nordiska aktier var de primära faktorerna till det positiva resultatet. Fortsatta signaler om avtagande global ekonomisk aktivitet balanserades av stabila bolagsrapporter från de amerikanska bolagen. USA var återigen motorn bakom den positiva utvecklingen för globala aktier…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D