ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/04/05

 

Månadsrapport för mars 2019

Avkastningen var positiv under mars. Fyra av sex substrategier var lönsamma. Långa ränterelaterade positioner var särskilt framgångsrika. Detta dels till följd av fallande globala räntor och ökad volatilitet, dels till följd av överraskande stimulativa centralbanker samt fortsatt oro för den globala konjunkturen. Även handeln med aktier var framgångsrik. Detta var primärt drivet av investeringar i enskilda nordiska aktier tillhörande substrategin ia Nordic Equity samt opportunistiska investeringar i ett antal aktieindex tillhörande substrategin ia Trend…

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport IA – D

– Rapporter : 2019/03/07

 

Månadsrapport för februari 2019

Avkastningen för ia var negativ under februari. Vinsterna från den nordiska tillgångsallokeringsstrategin överstegs av förlusterna från övriga strategier. Långa aktierelaterade positioner tillhörande både ia Nordic Equity samt trendrelaterade strategier var framgångsrika. Handeln med primärt valutor och räntor var, till följd av den lägsta volatiliteten på flera år, särskilt utmanande…

Månadsrapport ia – a

– RAPPORTER : 2019/02/06

 

Månadsrapport för januari 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ under januari då förlusterna från primärt trenddrivna strategier översteg vinsterna från övriga strategier. Långa aktierelaterade positioner tillhörande ia Nordic Equity var framgångsrika, medan den trendrelaterade handeln med primärt aktier, var särskilt utmanande…

månadsrapport ia – a