ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/08/05

 

Månadsrapport för juli 2019

Avkastningen var positiv under juli. De underliggande räntestrategierna som aktivt handlar europeiska statspapper samt tillgångsallokeringsstrategin som var investerad i nordiska aktier var de primära faktorerna till det positiva resultatet. Fortsatta signaler om avtagande global ekonomisk aktivitet balanserades av stabila bolagsrapporter från de amerikanska bolagen. USA var återigen motorn bakom den positiva utvecklingen för globala aktier…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/07/04

 

Månadsrapport för juni 2019

Avkastningen var positiv under juni. Räntestrategierna, som aktivt handlar statspapper på global basis, i ia Trend och ia Fixed Income samt tillgångsallokeringsstrategierna, som var investerade i aktier, var de största bidragande faktorerna. Retoriken från världens två största ekonomier i det pågående handelskriget var något mer positiv under månaden och trots signaler om minskad ekonomisk aktivitet globalt tog marknadsaktörerna istället fasta på stigande förhoppningar om lägre centralbanksräntor, vilket ledde till uppgångar på världens börser…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/06/07

 

Månadsrapport för maj 2019

Avkastningen var negativ under maj. Detta berodde främst på utvecklingen för ia Global Assets, ia Volatility samt ia Trend. Den marknadsoro som uppstod efter det oväntade handelskriget mellan USA och Kina innebar att månaden var särskilt utmanande för fondens långa aktierelaterade positioner. Europeiska aktier hade sin sämsta månad på tre år och i USA var månaden den näst sämsta maj-månaden för aktier sedan 1963. ..

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – D