ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2022/08/03

 

Månadsrapport för juli 2022

Avkastningen för ia under juli var negativ till följd av förluster i de trendföljande strategierna. Den kortsiktiga handeln föll dock väl ut vilket reducerade månadens negativa resultat. Både gamla och nya modeller bidrog till den positiva avkastningen i den kortsiktiga handeln. Förlusterna inom de trendföljande strategierna uppstod i flera tillgångsklasser, då etablerade trender reverserade med stor magnitud. Globala aktieindex uppvisade den första positiva månaden sedan mars och den endast andra positiva månaden för året. Uppgången var delvis underbyggd av kraftigt sjunkande räntor, vilket inte minst gick att urskönja på de mer räntekänsliga indexen. Nasdaq-index steg t ex med nästan 12 %. Spekulationerna om att centralbankerna…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2022/07/05

 

Månadsrapport för juni 2022

Avkastningen för ia under juni var starkt positiv till följd av vinster i de trendföljande strategierna. I föregående månadsrapport skrev vi att oron för en förestående recession orsakad av centralbankernas åtgärder för att få bukt med den höga inflationstakten växte. Denna oro stärktes ytterligare under juni vilket syntes i den volatila utvecklingen för olika tillgångspriser globalt. Den kraftigt negativa utvecklingen för aktier under juni innebar att utvecklade ekonomiers aktiemarknader hade det sämsta inledande halvåret på över 50 år. MSCI World index noterades för en nedgång om nästan 8 % i juni efter att som mest varit ned över 10 % och däremellan hunnit med en uppgång från botten på över 5 %.  Globala räntor var återigen i fokus…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2022/06/02

 

Månadsrapport för maj 2022

Avkastningen för ia under maj var negativ. Även om många tillgångsmarknader avslutade månaden relativt oförändrat mot hur de gick in i den så var volatiliteten under månaden signifikant. Rysslands invasion av Ukraina, de strikta nedstängningarna i Kina, hög inflation och osäkerhet kring penningpolitiken var fortsatt i blickfånget. Både globala aktier och räntor var i princip oförändrade medan råvaror fortsatte sin uppgång. Det senare var primärt drivet av priserna på olja och vete. På valutamarknaderna tappade dollarn momentum och föll något mot ett brett urval av andra valutor. Den amerikanska centralbanken ändrade sin retorik något under månaden. Räntehöjningen på 0.5 procentenheter var både väl…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D