ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2021/01/07

 

Månadsrapport för december 2020

Avkastningen i ia för årets sista månad var svagt positiv. Sett till helåret 2020 slutade ia upp över 11 %. Det största ackumulerade värdefallet uppmättes till cirka -2 % och avkastningen var positiv genom hela året. December präglades av ökad riskaptit med högre börskurser och en fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn. Värt att notera är att ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien slutligen föll på plats efter utdragna förhandlingar. De marknadsneutrala strategierna i ia som investerar i enskilda nordiska aktier hade en mycket stark månad. Även tillgångsallokeringsstrategierna hade en stark månad, vilket delvis berodde på aktieexponeringar mot…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/12/04

 

Månadsrapport för november 2020

Avkastningen för ia var betydande positiv i november. Till dagens datum, med snart två års historik, summerades månadsavkastningen till den näst bästa som levererats. De aktierelaterade strategierna var en starkt bidragande faktor till det positiva resultatet. Nya aktiealgoritmer, som implementerades under oktober, hade en väldigt gynnsam period i början på månaden. Algoritmerna som bland annat utvecklats med hjälp av stora mängder data och maskininlärning tog långa positioner i ett antal europeiska aktieindex då de bedömde möjligheterna föruppgång som särskilt fördelaktiga. Positionerna togs tidigt under rekylen på världens börser i början av november. Vinsterna…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/11/04

 

Månadsrapport för oktober 2020

Avkastningen för ia var, efter en svag avslutning på månaden, negativ i oktober. Även de globala aktiemarknaderna uppvisade negativ avkastning efter att antalet nya coronavirusfall på nytt ökade kraftigt. Spekulationer om ökade stimulanser i USA efter presidentvalet drev amerikanska räntor högre. Bolagsrapporter och presidentvalet var i fokus under den sista halvan av månaden vilket medförde ökade svängningar på de finansiella marknaderna. De aktierelaterade strategierna i ia hade en svag månad. Detta var primärt drivet av negativ avkastning i tillgångsallokeringsstrategierna, algoritmerna som investeringar i enskilda aktier samt den kortsiktiga handeln i olika aktieindex. Hedgar som hade etablerats…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D