ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2020/02/06

 

Månadsrapport för januari 2020

Avkastningen för ia var positiv för årets första månad. De globala aktiemarknaderna föll något under månaden. Den starka starten på börsåret fick sig en törn då farhågorna för att virusutbrottet i Kina skulle få global spridning medförde minskad riskaptit. Virusutbrottet påverkade även globala räntor som föll under månaden. Utvecklingen för dessa drevs dock även av fortsatt stimulativa centralbanker och modesta inflationsförväntningar. På de globala valutamarknaderna försvagades generellt de mindre valutorna medan typiska “flight-to-safety”-valutor stärktes. De aktierelaterade strategierna i ia hade en utmanande månad där exponeringar mot primärt utvecklingsländer och Europa bidrog med ett negativt resultat. Samtidigt gynnades den kortsiktiga handeln i vissa aktieindex av ökad volatilitet. Ränterelaterade strategier var desto mer framgångsrika även om det var en slagig månad…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/01/07

 

Månadsrapport för december 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ för årets sista månad, vilken även avslutar fondens första hela år. Globala räntor fortsatte att stiga efter signaler om att USA och Kina avser skriva under den första delen av ett handelsavtal tidigt 2020. De globala aktiemarknaderna fortsatte även dessa uppåt och i många länder summerades börsåret till det starkaste på flera år. Valutamarknaden karakteriserades under månaden av en tydlig försvagning av den amerikanska dollarn samt av stora rörelser i det brittiska pundet i samband med valet där Boris Johnson och hans Tories fick ökat förtroende. Ränterelaterade strategier hade endast en mindre påverkan på det totala resultatet i ia…

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/12/06

 

Månadsrapport för november 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ under november. De globala aktiemarknaderna steg på förnyat hopp om ett handelsavtal mellan USA och Kina. Svenska aktier gick däremot åt motsatt håll och avkastningen var svagt negativ även för dessa. Globala räntor slutade månaden något högre efter att den första veckans kraftiga ökning på runt 20 räntepunkter reverserat under den senare delen av månaden. Osäkerheten i marknaden ökade i slutet av månaden på grund av minskade förhoppningar om framgång i handelssamtalen mellan USA och Kina, då USA officiellt ställde sig bakom protesterna i Hong Kong…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D