ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2021/04/06

 

Månadsrapport för mars 2021

Avkastningen för ia under mars var negativ efter en svag avslutning på månaden. Det allmänna risksentimentet var relativt starkt. På de globala aktiemarknaderna drevs uppgången primärt av mer traditionella sektorer medan tekniktunga index samt index tillhörandeutvecklingsländer utvecklades relativt svagt. Amerikanska räntor fortsatte uppåt medan motsvarande europeiska räntor föll något efter ökad aktivitet från ECB. Den amerikanska dollarn bröt, om än tillfälligt, den senaste tidens försvagning mot ett bredare urval av valutor. De aktierelaterade modellerna tillhörande tillgångsallokerings-och de trendföljande strategierna i ia uppvisade en relativt stark månad, medan den kortsiktiga handeln hade det…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/03/03

 

Månadsrapport för februari 2021

Avkastningen för ia var betydande positiv i februari. Det allmänna risksentimentet fick sig en törn under den senare delen avmånaden då stigande räntor skapade viss oro på de globala aktiemarknaderna. Det var primärt aktieindex med fokus på techbolag och utvecklingsländer som påverkades negativt. Banktunga index hade istället en gynnsam utveckling. Fortsatt tilltro till en stark global återhämtning förstärkte redan befintliga trender i en rad konjunkturkänsliga råvaror som till exempel olja och koppar. Förutsättningarna för algoritmerna i ia var relativt goda och merparten av de underliggande strategierna uppvisande vinst under månaden. Aktiviteten var fortsatt relativt hög både på lång-och kortsidan i de flesta av de tillgångar som handlas. De största positiva resultatbidragen kom från de aktierelaterade strategierna…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/02/04

 

Månadsrapport för januari 2021

Avkastningen under januari var negativ efter en svag avslutning på månaden. De flesta större aktiemarknader avslutade månaden negativt trots den initialt starka starten på året. Det positiva sentimentet från första halvan av månaden, vilket delvis var drivet av fortsatt massiva stimulanser samt lovande besked om den globala vaccineringen, förbyttes mot oro i den andra halvan då bubbelspekulationer samt förseningar av bland annat den europeiska vaccineringen var i fokus. Vissa tungt blankade amerikanska aktier uppvisade kraftigt förhöjd volatilitet efter stora koordinerade köp av småsparare. Fortsatta stimulanser och högre inflationsförväntningar drev globala räntor uppåt. Förutsättningarna för algoritmerna i ia var synnerligen utmanande…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D