ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/01/07

 

Månadsrapport för december 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ för årets sista månad, vilken även avslutar fondens första hela år. Globala räntor fortsatte att stiga efter signaler om att USA och Kina avser skriva under den första delen av ett handelsavtal tidigt 2020. De globala aktiemarknaderna fortsatte även dessa uppåt och i många länder summerades börsåret till det starkaste på flera år. Valutamarknaden karakteriserades under månaden av en tydlig försvagning av den amerikanska dollarn samt av stora rörelser i det brittiska pundet i samband med valet där Boris Johnson och hans Tories fick ökat förtroende. Ränterelaterade strategier hade endast en mindre påverkan på det totala resultatet i ia…

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/12/06

 

Månadsrapport för november 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ under november. De globala aktiemarknaderna steg på förnyat hopp om ett handelsavtal mellan USA och Kina. Svenska aktier gick däremot åt motsatt håll och avkastningen var svagt negativ även för dessa. Globala räntor slutade månaden något högre efter att den första veckans kraftiga ökning på runt 20 räntepunkter reverserat under den senare delen av månaden. Osäkerheten i marknaden ökade i slutet av månaden på grund av minskade förhoppningar om framgång i handelssamtalen mellan USA och Kina, då USA officiellt ställde sig bakom protesterna i Hong Kong…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/11/06

 

Månadsrapport för oktober 2019

Avkastningen var positiv under oktober. De globala aktiemarknaderna steg under månaden. Detta trots en svag start till följd av att amerikanska inköpschefsindex kom in på nivåer som inte uppmätts sedan tiden efter finanskrisen 2007-2008. Turbulensen i början av månaden ökade spekulationerna om att den amerikanska centralbanken skulle sänka styrräntan för tredje gången i rad. Något som i slutet av månaden visade sig bli fallet. Långräntor fortsatte stiga, om än från låga nivåer. Ränterelaterade strategier påverkade resultatet i ia negativt. Trots en initial anpassning av portföljen mot fortsatt stigande räntor blev avslutningen på månaden särskilt utmanande för dessa modeller. Aktierelaterade strategier hade däremot en framgångsrik månad. De vinster som uppstod i de kortsiktiga handelsstrategierna övervägde med råge förlusterna som uppstod i trendstrategierna…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D