ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2020/06/05

 

Månadsrapport för maj 2020

Avkastningen för ia var svagt negativ i maj. Återhämtningen på världens börser fortsatte då coronavirusutbrottet mattades av i många länder samtidigt som centralbankerna fortsatte med massiva penningpolitiska stimulanser. De makroekonomiska utsikterna var dock fortsatt dystra med exempelvis snabbt stigande arbetslöshet i många länder. Volatiliteten på de finansiella marknaderna minskade ytterligare och även om nivåerna är fortsatt högre än normalt har den fallit rejält sedan rekordnivåerna i mars. Även likviditeten har kommit tillbaka på ett tillfredsställande sätt. Obligationsmarknaderna uppvisar låg volatilitet. Dessa är samtidigt till en sådan hög grad påverkade av centralbankerna att det går ställa sig frågande till om det råder fria marknadskrafter…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/05/06

 

Månadsrapport för april 2020

Avkastningen för ia var svagt negativ i april. Efter extrem marknadsturbulens med stora börsfall under merparten av mars minskade volatiliteten på marknaderna fram emot slutet av månaden. Det senare fortsatte in i april som kom att präglas av starka uppgångar på de flestaav världens börser. Börsuppgången drevs av massiva fiskala och penningpolitiska stimulanser som, åtminstone i nutid, är oöverträffade både sett till omfattning och hastighet. Underliggande ekonomiska fundamenta försämrades dock samtidigt i snabb takt på grund av coronavirusutbrottet. Exempelvis har antalet personer som sökt om arbetslöshetsersättning i USA ökat med 30 miljoner de senaste sex veckorna. Vidare föll inköpschefsindex till rekordlåga nivåer i flera länder…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/04/03

 

Månadsrapport för mars 2020

Avkastningen för ia var svagt negativ i mars. Det kraftiga börsfallet från slutet av februari fick förnyad kraft dåcoronavirusutbrottet eskalerade ytterligare i västvärlden. Marknadsturbulensen var extrem. Nedgången som startade i slutet av februari och upphörde, om än tillfälligt, i mitten av mars var den snabbaste nedgången någonsin på många av världens börser. Flertalet marknader upphörde fungera normalt. Likviditeten försvann och tekniskafaktorer i kombination med utflöden i vissa typer av produkter medförde att många tillgångsklasser samtidigt tappade i värde. Även så kallade flight-to-safety tillgångar gick ned. Både guld och statsobligationer visade sig att vara ytterligare tillgångar som kunde likvideras i den värsta turbulensen….

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D