ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2020/09/03

 

Månadsrapport för augusti 2020

Avkastningen för ia var oförändrad i augusti. Den globala börsuppgången tog trots ökande antal coronavirusfall ny fart under månaden. Nya rekord noterades på de större amerikanska börserna, där de största teknikbolagen var starkt drivande i uppgången. Även de europeiska börserna steg men har i kontrast till de amerikanska ännu en bra bit kvar till sina toppnoteringar från i februari. Globala räntor, primärt de längre, ökade från låga nivåer. Intressant att notera är att den amerikanska centralbanken ändrade sitt inflationsmål till att fokusera på genomsnittet istället för ett fast mål om 2 %. Detta innebär att de framåt tolererar att inflationen för en tid kan övergå deras mål på 2 %. Ändringen medförde stigande globala långräntor i slutet av månaden. Kursrusningarna i ädelmetaller från tidigare månader förbyttes mot vilda kast där spekulativa flöden drev på i både upp- och nedgångar…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/08/04

 

Månadsrapport för juli 2020

Avkastningen för ia var signifikant positiv i juli. Det är den enskilt starkaste månaden sedan ia lanserades. Utvecklingen på världens börser speglar den osäkerhet som råder i pandemins spår. Europeiska aktier hade negativ avkastning för första gången sedan mars medan amerikanska aktier återigen, trots ökade spänningar mellan USA och Kina samt ökande antal coronavirusfall, uppvisade positiv avkastning. Kvartalsrapporterna var generellt mer positiva än de någorlunda lågt ställda förväntningarna. Globala räntor fortsatte att falla och exempelvis amerikanska långräntor handlades återigen till rekordlåga nivåer. Makroekonomisk data var relativt blandad under månaden. Mer framåtblickande data och inte minst konsumentdata uppvisade viss optimism. Ädelmetaller hade en stark månad, fortsatt stimulativa centralbanker men även större spekulativa flöden från bland annat…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/07/03

 

Månadsrapport för juni 2020

Avkastningen för ia var positiv i juni. Månaden avslutade ett mycket starkt andra kvartal för både aktie- och räntemarknaden. Kombinationen av att allt fler ekonomier öppnade upp igen samt massiva finans- och penningpolitiska stimulanser innebar till exempel att amerikanska aktier hade sitt bästa kvartal på över 20 år. Detta följde således direkt på det sämsta kvartalet sedan 2008. Aktiemarknaden verkar nu prisa in en v-formad ekonomisk återhämtning och fick under månaden ta del av data som gav visst stöd åt detta. Den amerikanska detaljhandeln ökade exempelvis med 18 % under maj jämfört med ett estimat om 8 %. Värt att notera i sammanhanget är dock att även traditionella portföljhedgar som statsobligationer och guld har presterat bra…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D