ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/12/06

 

Månadsrapport för november 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ under november. De globala aktiemarknaderna steg på förnyat hopp om ett handelsavtal mellan USA och Kina. Svenska aktier gick däremot åt motsatt håll och avkastningen var svagt negativ även för dessa. Globala räntor slutade månaden något högre efter att den första veckans kraftiga ökning på runt 20 räntepunkter reverserat under den senare delen av månaden. Osäkerheten i marknaden ökade i slutet av månaden på grund av minskade förhoppningar om framgång i handelssamtalen mellan USA och Kina, då USA officiellt ställde sig bakom protesterna i Hong Kong…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/11/06

 

Månadsrapport för oktober 2019

Avkastningen var positiv under oktober. De globala aktiemarknaderna steg under månaden. Detta trots en svag start till följd av att amerikanska inköpschefsindex kom in på nivåer som inte uppmätts sedan tiden efter finanskrisen 2007-2008. Turbulensen i början av månaden ökade spekulationerna om att den amerikanska centralbanken skulle sänka styrräntan för tredje gången i rad. Något som i slutet av månaden visade sig bli fallet. Långräntor fortsatte stiga, om än från låga nivåer. Ränterelaterade strategier påverkade resultatet i ia negativt. Trots en initial anpassning av portföljen mot fortsatt stigande räntor blev avslutningen på månaden särskilt utmanande för dessa modeller. Aktierelaterade strategier hade däremot en framgångsrik månad. De vinster som uppstod i de kortsiktiga handelsstrategierna övervägde med råge förlusterna som uppstod i trendstrategierna…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/10/07

 

Månadsrapport för september 2019

Avkastningen var svagt negativ under september. Ökad optimism kring en eventuell lösning på det pågående handelskriget mellan USA och Kina medförde högre aktiekurser globalt. Samtidigt reverserade räntor kraftigt från låga nivåer. Detta trots nya räntesänkningar från centralbankerna i Europa och USA. Amerikanska långräntor ökade nästan 0,5 procentenheter från dess lägsta punkt under månaden. Valuta- och aktierelaterade strategier bidrog positivt medan de ränterelaterade strategierna bidrog negativt till avkastningen….

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D