ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2020/03/05

 

Månadsrapport för februari 2020

Avkastningen för ia var positiv i februari. Coronavirusutbrottet (COVID-19) hamnade i centrum under månaden. Rädsla för negativa effekter på den globala tillväxten, tillsammans med förväntningar om att centralbanker runt om i världen skulle tillhandahålla ytterligare penningpolitiskt stöd innebar fallande statsräntor genom merparten av månaden. I slutet av februari låg den 10-åriga statsräntan i USA på 1,1 % vilket var dess då lägsta nivå någonsin. Under de första veckorna i februari skakade de globala aktiemarknaderna tillfälligt av sig oron kring virusutbrottet – förväntningarna verkade vara att konsekvenserna skulle vara tillfälliga och lokala – för att stiga på både positiv makrostatistik från t ex USA samt generellt starka bolagsrapporter för Q4. Ökningen av antalet coronavirussmittade utanför Kina ledde dock till ett kraftigt börsfall mot slutet av månaden. MSCI World Index stängde månaden drygt 8 % ner efter en nedgång på över 11 % under den sista veckan…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2020/02/06

 

Månadsrapport för januari 2020

Avkastningen för ia var positiv för årets första månad. De globala aktiemarknaderna föll något under månaden. Den starka starten på börsåret fick sig en törn då farhågorna för att virusutbrottet i Kina skulle få global spridning medförde minskad riskaptit. Virusutbrottet påverkade även globala räntor som föll under månaden. Utvecklingen för dessa drevs dock även av fortsatt stimulativa centralbanker och modesta inflationsförväntningar. På de globala valutamarknaderna försvagades generellt de mindre valutorna medan typiska “flight-to-safety”-valutor stärktes. De aktierelaterade strategierna i ia hade en utmanande månad där exponeringar mot primärt utvecklingsländer och Europa bidrog med ett negativt resultat. Samtidigt gynnades den kortsiktiga handeln i vissa aktieindex av ökad volatilitet. Ränterelaterade strategier var desto mer framgångsrika även om det var en slagig månad…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/01/07

 

Månadsrapport för december 2019

Avkastningen för ia var svagt negativ för årets sista månad, vilken även avslutar fondens första hela år. Globala räntor fortsatte att stiga efter signaler om att USA och Kina avser skriva under den första delen av ett handelsavtal tidigt 2020. De globala aktiemarknaderna fortsatte även dessa uppåt och i många länder summerades börsåret till det starkaste på flera år. Valutamarknaden karakteriserades under månaden av en tydlig försvagning av den amerikanska dollarn samt av stora rörelser i det brittiska pundet i samband med valet där Boris Johnson och hans Tories fick ökat förtroende. Ränterelaterade strategier hade endast en mindre påverkan på det totala resultatet i ia…

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D