ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2019/06/07

 

Månadsrapport för maj 2019

Avkastningen var negativ under maj. Detta berodde främst på utvecklingen för ia Global Assets, ia Volatility samt ia Trend. Den marknadsoro som uppstod efter det oväntade handelskriget mellan USA och Kina innebar att månaden var särskilt utmanande för fondens långa aktierelaterade positioner. Europeiska aktier hade sin sämsta månad på tre år och i USA var månaden den näst sämsta maj-månaden för aktier sedan 1963. ..

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/05/07

 

Månadsrapport för april 2019

Avkastningen var positiv under april. Långa aktierelaterade positioner var särskilt lönsamma. Detta dels till följd av ett framgångsrikt urval av enskilda aktier i substrategin ia Nordic Equity, dels till följd av kortsiktiga ”mean reversion” affärer i ett antal aktieindex som handlas i substrategin ia Trend. Den globala riskaptiten stärktes av generellt, jämfört med förväntningarna, starka amerikanska bolagsrapporter och fortsatt ökad sysselsättning. Den ökade riskaptiten medförde att globala räntor, om än från låga nivåer, steg något. Stigande amerikanska räntor bidrog till en förstärkning av dollarn…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2019/04/05

 

Månadsrapport för mars 2019

Avkastningen var positiv under mars. Fyra av sex substrategier var lönsamma. Långa ränterelaterade positioner var särskilt framgångsrika. Detta dels till följd av fallande globala räntor och ökad volatilitet, dels till följd av överraskande stimulativa centralbanker samt fortsatt oro för den globala konjunkturen. Även handeln med aktier var framgångsrik. Detta var primärt drivet av investeringar i enskilda nordiska aktier tillhörande substrategin ia Nordic Equity samt opportunistiska investeringar i ett antal aktieindex tillhörande substrategin ia Trend…

Månadsrapport ia – a

MÅNADSRAPPORT IA – D