ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2022/01/05

 

Månadsrapport för december 2021

Avkastningen för ia under december var svagt positiv efter en bra avslutning på månaden. Vinster i den kortsiktiga handeln och tillgångsallokeringsmodellerna innebar att ett negativt resultat i mitten av månaden kunde vändas till ett positivt. Volatiliteten på världens finansiella marknader från föregående månad fortsatte även under december. En våldsam ökning i smittspridning orsakad av den nya covid-varianten omikron samt fortsatt oro för stigande räntor bidrog till tidvis minskad riskaptit. Trots att många globala tillgångspriser handlades nära sina högsta nivåer, så noterades sentimentet bland europeiska investerare till den lägsta nivån sedan 2018. Under den senare delen av månaden tilltog dock…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/12/03

 

Månadsrapport för november 2021

Avkastningen för ia under november var negativ efter en svag sista vecka. Vinster i de kortsiktiga handelsmodellerna räckte inte till för att täcka de förluster som uppstod i tillgångsallokerings-samt de trendföljande modellerna framåt slutet av månaden. Turbulensen på världens finansiella marknader tilltog under den sista veckan då upptäckten av en ny variant av SARS-CoV-2, omikron, blev känd. Samtidigt fortsatte diskussionerna kring en nedtrappning av monetära stimulanser globalt. Uttalanden från den amerikanska centralbanken indikerade att nedtrappningen kan komma att ske snabbare än väntat. Dessa uttalande bidrog till att spä på turbulensen. De aktierelaterade strategierna…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/11/04

 

Månadsrapport för oktober 2021

Avkastningen för ia under oktober var positiv. De aktierelaterade strategierna hade störst positiv påverkan på resultatet. Avkastningen i dessa kom från ett antal olika underliggande modeller. Aktierelaterade exponeringar i tillgångsallokeringsmodellerna hade en relativt stark månad. Nya modeller inom de trendföljande strategierna som predikterar större sentimentförändringar fick en gynnsam start. Dessa positionerade sig för en uppgång i ett brett urval av aktieindex under första halvan av månaden. Även de modeller som handlar enskilda nordiska aktier bidrog positivt till månadens avkastningHandeln i råvaror hade en utmanande månad…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D