ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2021/09/06

 

Månadsrapport för augusti 2021

Avkastningen för ia under augusti var svagt negativ efter en positiv avslutning på andra halvan av månaden, där de kortsiktiga handelsmodellerna såg ökad aktivitet. Resultatet i dessa modellers handel med valutor var särskilt gynnsamt då en stor bredd av dem korrekt predikterade en förstärkning av den amerikanska dollarn mot ett urval av andra valutor. Det var även hög aktivitet i den kortsiktiga handeln av terminer på aktieindex. Trots att det togs många små förluster i dessa modeller när ia positionerade sig för att kunna nyttja en eventuell nedgång, så stod den kortsiktiga handeln på totalen för det enskilt största positiva bidraget till månadens resultat. De aktierelaterade strategierna i ia uppvisade…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/08/04

 

Månadsrapport för juli 2021

Avkastningen för ia under juli var negativ då vinsterna i tillgångsklasserna aktier och räntor understeg förlusterna i råvaror och valutor. Farhågor för hårdare restriktioner var återigen i fokus då den globala smittspridningen tog ny fart i och med deltavariantens snabba spridning. Globala räntor föll och 10-åriga amerikanska samt europeiska räntor handlades på de lägsta nivåerna sedan februari. Amerikanska realräntor sjönk återigen till rekordlåga nivåer. De aktierelaterade strategierna i ia stod för det största positiva bidraget under månaden. En medioker utveckling i tillgångsallokerings- och trendföljande modeller överstegs med råge av utvecklingen i de modeller som investerar i enskilda nordiska aktier. De senare var…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/07/06

 

Månadsrapport för juni 2021

Avkastningen för ia under juni var svagt negativ efter en positiv avslutning på månaden. Inflation var återigen ett tydligt tema. Effekterna av det senaste årets massiva fiskala och monetära stimulanser avspeglades under månaden i ökande amerikansk inflation och generellt starkare makrodata, vilket även medförde att den amerikanska centralbanken förmedlade en mer hökaktig ton under månadens policymöte. Detta fick stort genomslag på de olika tillgångar som ia handlar. Bland annat gynnades de kortsiktiga handelsmodellerna i ia av den dollarförstärkning som uppstod i bakvattnet av den amerikanska centralbankens policymöte. Även den kortsiktiga handeln…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D