ia

Senaste rapporterna

– Rapporter : 2021/06/06

 

Månadsrapport för maj 2021

Avkastningen för ia under maj var negativ. De globala aktiemarknaderna drevs primärt på av fortsatt optimism kring en stegvis normalisering av världsekonomin. Oro om en mer ihållande och högre inflation än förväntat bromsade dock uppgången vilket innebar att månaden summerades till svagt positiv. Amerikanska och europeiska räntor svängde en del under månaden men avslutade i princip oförändrat. Råvarupriser uppvisade en blandad utveckling under maj. Den amerikanska dollarn hade återigen en svag utveckling. Nedgången tog fart efter att arbetslöshetssiffrorna för april kom in lägre än väntat vilket innebär att den nu är negativ för året mot ett brett urval av valutor. De aktierelaterade modellerna i ia uppvisade…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/05/04

 

Månadsrapport för april 2021

Avkastningen för ia under april var positiv. Det allmänna risksentimentet var återigen starkt. Förväntningar om ekonomisk tillväxt omvandlades till fakta då utvecklade ekonomier allt mer öppnat upp igen, vilket syntes i ekonomisk data. De globala aktiemarknaderna hade ännu en stark månad. Amerikanska räntor föll tillbaka från sin topp i mars, samtidigt som europeiska räntor gick upp något. Råvaror generellt hade en riktigt stark månad med uppgångar om över 10 % i flertalet inom energi och metaller. Jordbruksprodukter stod dock ut mest, med uppgångar på upp mot 20 % i ett flertal av dessa. På valutamarknaderna hade den amerikanska dollarn en relativt svag utveckling mot ett bredare urval av valutor. De aktierelaterade modellerna hade…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D

– Rapporter : 2021/04/06

 

Månadsrapport för mars 2021

Avkastningen för ia under mars var negativ efter en svag avslutning på månaden. Det allmänna risksentimentet var relativt starkt. På de globala aktiemarknaderna drevs uppgången primärt av mer traditionella sektorer medan tekniktunga index samt index tillhörandeutvecklingsländer utvecklades relativt svagt. Amerikanska räntor fortsatte uppåt medan motsvarande europeiska räntor föll något efter ökad aktivitet från ECB. Den amerikanska dollarn bröt, om än tillfälligt, den senaste tidens försvagning mot ett bredare urval av valutor. De aktierelaterade modellerna tillhörande tillgångsallokerings-och de trendföljande strategierna i ia uppvisade en relativt stark månad, medan den kortsiktiga handeln hade det…

 

Månadsrapport ia – a

Månadsrapport ia – B

MÅNADSRAPPORT IA – D