Lansering av fonden ia

- Fonder : 2019/01/21

Vår första produkt ia är en fond vars investeringar syftar till att leverera positiv avkastning i många olika typer av marknader – dvs.oavsett om de finansiella marknaderna går upp eller ner – vilket gör den lämplig för de allra flesta investerare.

OQAM ansvarar för förvaltningen av fonden. All administration inkluderat köp och säljorder sköts av FCG Fonder. I samband med lanseringen har FCG Fonder intervjuat vår VD. Se den korta intervjun nedan.