Om oss

OQAM startades för att hjälpa våra kunder att investera framgångsrikt. Vi gör detta genom innovation i gränslandet mellan finans och teknik. Vi är ett värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Vårt namn är en ”lek” med problemlösningsprincipen Occam’s razor. I huvudsak säger denna att enklare lösningar är mer benägna att vara korrekta än komplexa lösningar. När man har konkurrerande hypoteser till lösningen av ett problem bör man därför välja den med minst antaganden.

Även om vi är verksamma inom ett område, kvantitativ kapitalförvaltning (Quantitative Asset Management), som ofta använder komplexa datormodeller eller algoritmer för att ta investeringsbeslut så försöker vi alltid applicera Occam’s Razor. Det gäller både för våra investeringsstrategier såväl som för vår verksamhet generellt. Om vi ska lyckas med vår målsättning att göra det enkelt för våra kunder att investera framgångsrikt, tror vi att det är avgörande att undvika komplexitet till fördel för enkelhet och praktiska lösningar.