Ägare

OQAM ägs till 63 % av grundarna. Resterande 37 % ägs av ett antal framgångsrika entreprenörer, Family Offices och investerare såsom Blomco, Grenspecialisten, Joen Magnusson, Magnus Stenberg, Per Sandberg, Tibia Konsult med flera.