Andreas Olsson, Chief Executive Officer

Erfarenhet

2016- VD / Grundare / Senior Portfolio Manager, OQAM

2003-2015 VD / Grundare / Styrelseledamot / Hedgefondförvaltare, Stella Asset Management

Stella Asset Management, var ett svenskt fondbolag som fokuserade på förvaltning av så kallade hedgefonder. Förvaltningen syftade till att på lång sikt erbjuda en hög absolut och riskjusterad avkastning med en låg korrelation till både aktie- och obligationsmarknaden. Företagets hedgefond Stella Nova vann ett flertal priser och utmärkelser.

2002-2005 Compliance officer, Bid & Ask Fondkommission

2000-2003 Market maker samt derivatives trader, Bid & Ask Fondkommission

Urval ansvarsområden:

VD på Stella Asset Management med ansvar för den löpande verksamheten inklusive strategi- och personalfrågor samt styrelseledamot från 2005. Ansvarade för att bygga upp verksamheten inklusive alla funktioner – administrativa för såväl bolag som förvaltade fonder, compliance, internrevision, marknad, IT, riskkontroll, back-, mid- samt front office – från grunden i fondbolaget.

Hedgefondförvaltare på Stella Asset Management för fonden Stella Nova. Fonden nominerades av Privata Affärer till ”Årets Hedgefond” 2005, 2006 samt 2008. 2007 blev fonden utsedd till ”Årets Hedgefond” av Privata Affärer samt Fondmarknaden.se. Samma år blev dessutom förvaltarna utsedda till ”Årets Stjärnförvaltare Hedgefonder” av Dagens Industri/Morningstar.

Utbildning

MSc Nationalekonomi, Lunds universitet

 

LÄS MER på linkedin