Ansvarsfulla investeringar

Vi på OQAM strävar efter att hjälpa våra kunder att investera långsiktigt framgångsrikt. 

OQAM startades med grundtanken om att det som värdepappersbolag har ett ansvar att bidra till och främja en hållbar utveckling och möjliggöra en bättre framtid. OQAM bedriver och ska därför bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom ansvarsfulla investeringar.

Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar genomförs bland annat genom tillämpning av ESG-faktorer i investeringsprocessen. ESG är ett begrepp inom ansvarsfulla investeringar där E står för environment (miljö), S står för social (samhälle) och G står för governance (bolagsstyrning).

Vi kommer på denna sida publicera rapporter och annan information avseende vårt arbete med ansvarsfulla investeringar.

Nedan kan du även ta läsa mer om våra ritklinjer och metoder avseende arbetet med ansvarsfulla investeringar.

 

Instruktion för ansvarsfulla investeringar