Martin Andersson, Chief Technology Officer

Erfarenhet

2018- CTO, Partner, OQAM

2014-2018 Lead Developer/System Architect, SimCorp A/S

Urval ansvarsområden:

Ansvarig för systemarkitekturen för lösningar inom riskberäkningar, exponeringsberäkningar samt resultatberäkningar.

2010-2014 Senior System Developer, SimCorp A/S

Urval ansvarsområden:

Arbetade med utveckling av risk- och exponeringsberäkningar.

2008-2010 System Development Consultant, SimCorp A/S

Urval ansvarsområden:

Arbetade med utveckling av risk- och exponeringsberäkningar.

Utbildning

MSc Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

 

LÄS MER på linkedin