Thorbjörn Wallentin, Chief Investment Officer

Erfarenhet

2016- CIO / Grundare / Vice VD, OQAM

2010-2015 Senior Investment Manager, Group ALM/Group Treasury, Nordea

2008-2010 Quantitative Trader, Group Investment/Treasury, Nordea

Urval ansvarsområden:

Ansvarig förvaltare för Likviditetsbuffert- och Pant-/Kollateralportföljerna i Sverige, Danmark samt Norge > SEK 200 miljarder.

Ansvarig förvaltare för de interna pensionsplanerna – defined benefit > SEK 30 miljarder.

Ansvarig förvaltare för hedging av insättningar (Deposit Hedge).

Investerade utefter egenutvecklade kvantitativa modeller inom tillgångsklasserna räntor, valutor och aktier.

Utbildning

MSc Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola

BSc Nationalekonomi, Lunds universitet

 

LÄS MER på linkedin