Thorbjörn Wallentin, Chief Investment Officer

Erfarenhet

2016- OQAM

2010-2015 Senior Investment Manager, Group ALM/Group Treasury, Nordea

Urval ansvarsområden:

Ansvarig förvaltare för Likviditetsbuffert- och Pant-/Kollateralportföljerna i Sverige, Danmark samt Norge > 200 miljarder SEK.

Ansvarig förvaltare för de interna pensionsplanerna – defined benefit > 30 miljarder SEK.

Ansvarig förvaltare för hedging av insättningar (Deposit Hedge).

2008-2010 Quantitative Trader, Group Investment/Treasury, Nordea

Urval ansvarsområden:

Utvecklade och investerade utefter egenutvecklade kvantitativa modeller inom tillgångsklasserna räntor, valutor och aktier.

Utbildning

MSc Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola

BSc Nationalekonomi, Lunds universitet

 

LÄS MER på linkedin