FCG Fonder intervju

- Om Oss : 2019/01/22

I samband med lanseringen av vår fond ia har FCG Fonder intervjuat vår VD som berättar om bolaget, fonden och dess strategi: