Team

thorbjörn wallentin, cio, Co-founder

Thorbjörn lämnade Nordea för att grunda OQAM tillsammans med Andreas Olsson. Erfarenheten han byggde upp och kunskaperna han tillskansade sig när han förvaltade stora mandat för bankens egen räkning använder han idag för att hjälpa våra kunder investera framgångsrikt.

 

 

 

 

andreas olsson, cEo, co-founder

Andreas startade tidigt i sin karriär en prisbelönt hedgefond, Stella Nova. Fonden blev bland annat utsedd till ”Årets Hedgefond” av Privata Affärer samt Fondmarknaden.se. Förvaltarna blev utsedda till ”Årets Stjärnförvaltare Hedgefonder” av Dagens Industri/Morningstar. Andreas har under hela sin karriär drivit bolag där målsättningen varit att erbjuda produkter som hjälper kunderna investera framgångsrikt men som inte finns tillgängliga via befintliga aktörer.

 

 

 

Christian Hjalmarsson, PM

Christian var ansvarig trader för nordiska företagsobligationer med investment grade-rating i SEK och EUR på Nordea Markets innan han lämnade för att ansluta till OQAM i samband med uppstarten av Mercurius Credit Fund. Christian har även relevant erfarenhet från valutamarknaden då han drev digitaliseringen av Nordeas valutaprodukter och utvecklande av automatiserad kundexekvering.

 

 

 

martin andersson, cto, partner

Martin lämnade SimCorp för att ansluta till OQAM. Han har lång erfarenhet av att bygga mjukvarusystem för kapitalförvaltningsbranschen. Martin har framförallt arbetat med lösningar inom risk-, exponerings- samt resultatberäkningar. Han är en nyckelperson för att vi ska kunna erbjuda inte bara en framgångsrik förvaltning utan även transparenta och effektiva lösningar.