Styrelse

DANIEL LEVEAU, STYRELSEORDFÖRANDE

 

Läs gärna mer om DANIELS erfarenhet här

 

MICHEL ANDRÈ, STYRELSELEDAMOT

 

Läs gärna mer om MICHELS erfarenhet här

 

ANDREAS OLSSON, STYRELSELEDAMOT OCH VD

Andreas är medgrundare till OQAM där han även är VD samt Senior Portfolio Manager. Andreas var 2003 med och grundade, samt var VD, Senior Portfolio Manager och styrelseledamot på fondbolaget Stella Asset Management. Inom Stella Asset Management ansvarade Andreas för att bygga upp verksamheten inklusive alla funktioner. Andreas har lång erfarenhet som VD och styrelseledamot i finansiella företag, som senior förvaltare av hedgefonder, från arbete med trading och exekvering samt riskhantering. Vidare har Andreas djupgående kunskaper och erfarenhet från arbete med compliance- samt legala frågor för finansiella företag samt även erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och försäljning av komplexa finansiella produkter. Andreas har vidare lång erfarenhet från arbete med att leda och utveckla personal. Andreas har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

LÄS GÄRNA MER OM ANDREAS ERFARENHET HÄR

 

THORBJÖRN WALLENTIN, STYRELSELEDAMOT OCH VICE VD

Thorbjörn är medgrundare till OQAM och där han även är Chief Investment Officer samt vice VD. Thorbjörn har gedigna kunskaper inom och lång erfarenhet från arbete med investeringar, kvantitativ förvaltning samt riskhantering. Thorbjörn har tidigare innehaft ett antal positioner inom Nordea där han bland annat framgångsrikt förvaltade större riskmandat på Treasury/Group ALM, både under eget mandat samt som ansvarig för olika dedikerade ränteportföljer med ett sammanlagt värde överstigande SEK 200 miljarder. Thorbjörn har en masterexamen i teknisk fysik samt en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet.

LÄS GÄRNA MER OM thorbjörns ERFARENHET HÄR

 

OQAM:S STYRELSE OCH MÅNGFALD

OQAM strävar alltid efter att hjälpa våra kunder att investera framgångsrikt. En mångfald inom bolaget och bolagets styrelse specifikt är en viktig del i detta arbete. Gedigen kompetens, kunskap och mångfald inom bolaget är vidare centralt för att Bolaget ska kunna vara långsiktigt hållbart och framgångsrikt.

Vid urval och sammansättning av styrelsen strävar bolaget efter att en bred uppsättning egenskaper och kunskaper för mångfald inom styrelsen. Ledamöterna ska alltid ha tillräcklig kunskap, kompetens, insikt, erfarenhet och lämplighet. Vid sammansättning av styrelsen tas hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, styrelsens sammansättning som helhet och förhållanden i övrigt. Vid tillsättning och urval av en ledamot beaktas även vikten av att ledamöterna ska ha lika förutsättningar oavsett sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, kön och trosuppfattning.

LÄS GÄRNA MER I VÅR POLICY PÅ DETTA OMRÅDE HÄR