Whistleblowing

Vi är ett företag som ständigt arbetar för att motverka oegentligheter i verksamheten. Vi har därför ett system för visselblåsning. Med systemet vill vi säkerställa att misstankar om oegentligheter och felaktigt agerande kan behandlas och adresseras på ett korrekt sätt.

Vänligen följ instruktionerna i dokumentet nedan om du önskar rapportera oegentligheter inom OQAM.

 

INSTRUKTION FÖR VISSELBLÅSNING