Christian Hjalmarsson, Portfolio Manager

Erfarenhet

2023- PM, OQAM

2018-2023 Director, Chief Dealer Nordic Corporate Bonds, Nordea Markets

2012-2018 FX Senior Analyst, Nordea Markets

Urval ansvarsområden:

Ansvarig trader för nordiska företagsobligationer med investment grade-rating i SEK och EUR under flera utmanande perioder för den nordiska kreditmarknaden. Har även jobbat som market maker i svenska staten, ränteswappar samt bostadsobligationer men huvudfokus på krediter i segmentet från BB+ till AA.

Drev digitaliseringen av Nordeas valutaprodukter och utvecklande av automatiserad kundexekvering. Fokuserade på elektronisk handel samt medskapare av AutoFX.

Utbildning

MSc Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

 

LÄS MER på linkedin