Här kan du handla ia i Sverige

OQAM AB är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. All administration inkluderat köp och säljorder sköts av FCG Fonder AB. Som Privatperson, Företag eller Institution kan du kontakta någon av de distributörer som förmedlar fonden som vi förvaltar för att teckna andelar.

– Privatpersoner och företag

Nordnet

Alternativt via din kontaktperson på:

SEB

Nordea

Handelsbanken

– Institutioner

Ovanstående banker samt via:

MFEX

FundSettle

Fonden startade nyligen och vi lägger kontinuerligt till nya distributörer. Tveka inte på att höra av dig till oss om du är intresserad av att köpa andelar i fonden men inte kan hitta en distributör där du kan handla.