Uppdatering från vår CIO

- Fonder : 2020/03/20

På grund av de extrema rörelser vi ser på de finansiella marknaderna och då vi får en hel del frågor kring våra tankar om dessa har vår CIO, Thorbjörn Wallentin, skrivit nedanstående uppdatering.

Resultatet för ia per idag är i nivå med den indikativa utvecklingen per den 16 mars om +0,60 %.

Den dramatiska utvecklingen på aktiemarknaden under februari, med både rekordnoteringar och efterföljande kraftiga börsfall har sedan länge hamnat i skymundan av det som just nu utspelar sig i världen. De finansiella marknaderna är i gungning, prisrörelserna är på många håll i paritet med eller större än vad vi upplevde under finanskrisen. Likviditeten är på många håll som bortblåst och merparten av de historiska samband som typiskt råder i kristider har brutit samman. Tillgångar som historiskt ansetts “säkra”, så som t.ex. guld och statsobligationer har minskat i värde samtidigt som aktier har fallit. Traditionell diversifiering har helt enkelt inte fungerat. Den amerikanska dollarn är i princip den enda flight-to safety tillgång som stigit i värde på sistone. Här kan dock tilläggas att även dollarn, till många investerares förvåning, försvagades kraftigt under den initiala turbulensen. Utöver detta upplever vi ett börsfall med en hastighet som vi aldrig förut har varit med om. Flera sektorer som ansetts vara defensiva har fallit mer än index. Massiva insatser från centralbanker och regeringar har ännu inte fått den påverkan på marknaderna som man hoppats på. Centralbankernas verktygslåda ekar just nu ganska tom.

Det är kort sagt enormt utmanande marknader att navigera i och många av världens ledande kapitalförvaltare har ackumulerat stora förluster på rekordtid. Förhållandena innebär minst sagt även ett riktigt stresstest för ia. Vårt fokus på att minimera nedgångar (bevara kapital) i kombination med vårt fokus på att generera avkastning i flera olika typer av marknader har varit centrala och kommer även att vara det framåt. Vi har tvingats ta en del extraordinära beslut för att hantera de risker, men även de möjligheter som uppstått i och med att spelplanen konstant förändrats. Vi är av åsikten, vilken sannolikt delas av er som också upplevt större kriser förut, att när den värsta röken väl lagt sig kommer det finnas en uppsjö av möjligheter. Med stor sannolikhet gäller detta för samtliga tillgångsklasser. Den rådande krisen kan dock på många håll och för lång tid ha ändrat den spelplan som gällde under 10-talet.

Många kloka individer har uttalat sig i media och menat på att det redan är för sent att göra något åt sin investeringsportfölj. Detta tror vi är ett riskfyllt förhållningssätt. Vi råder er att ytterligare en gång fundera igenom både er tillgångsallokering och branschexponering. Många så kallade säkra tillgångar har, som vi nämnde ovan, den senaste tiden visat sig vara motsatsen. Exempelvis visade sig ädelmetaller vid den här börskraschen enbart vara ytterligare en tillgångsklass som kunde likvideras. Rådande fiskala insatser från världens regeringar kommer innebära ett ökat utbud av statsobligationer. Detta är något som antagligen kommer medföra högre räntor och därmed lägre obligationspriser. Spekulationerna ökar nu även kring att så kallade helikopterpengar kommer att införas, dvs. medborgare får en summa pengar att disponera fritt. Om detta blir av och hur sådana åtgärder utformas återstår att se. Ytterligare statlig skulduppbyggnad är dock, oavsett, sannolik. Vilka branscher som kommer stärkta ur den här krisen och vilka som kommer att få se sina affärsmodeller totalt förändrade pga. ändrat konsumentbeteende låter vi vara osagt, men ett fokus på starka balansräkningar är viktigare än på väldigt länge.

Trots ett konstant negativt nyhetsflöde bör vi alla påminna oss själva om att de insatser som gjorts av världens centralbanker och regeringar för att stabilisera världsekonomin kommer att få väldigt stimulativa effekter på sikt.

Ta hand om er därute och hör gärna av er om ni har några frågor eller om ni känner att ni vill diskutera något med oss!